Wat zijn de verschillende overzichten die je kunt terugvinden in je boekhoudpakketten? Een aantal zaken die je even moet onthouden!

Elke ondernemer moet de grondbeginselen van financiële overzichten kennen. Ken deze informatie als u ze zelf invult of als u ze uitbesteedt aan een boekhouder. Jaarrekeningen zijn moeilijk te analyseren, maar zijn van cruciaal belang voor de gezondheid van uw bedrijf. Lees verder voor de basisprincipes van wat een jaarrekening is en een uitsplitsing van de belangrijkste overzichten, zeker als je gebruik maakt van een boekhoudpakket via boekhoudpakket-vergelijken.nl

Wat zijn financiële overzichten?

Het doel van financiële overzichten is te begrijpen hoeveel geld de onderneming verschuldigd is, hoeveel er wordt verdiend, en het verschil tussen wat er elke maand uitgaat en binnenkomt. Stel een jaarverslag samen met informatie uit financiële overzichten. Leg de bedrijfscijfers van het jaar uit aan werknemers, regelgevende instanties, aandeelhouders, belanghebbenden, vakbonden en verkopers. Deze verslagen helpen u uw jaarlijkse doelstellingen te halen en te plannen.

Wat zijn de vier basisjaarrekeningen?

Er zijn vier belangrijke overzichten die elke bedrijfseigenaar zou moeten kennen. Dit zijn balansen, winst- en verliesrekeningen, kasstroomoverzichten en vermogensoverzichten.

Balans

Een balans splitst uw activa, passiva, en eigen vermogen. Zij toont de afschrijvingen voor specifieke posten vanaf de datum waarop het artikel is verkregen tot heden. De basis van deze verklaring komt uit de boekhoudkundige vergelijking: Eigen vermogen = Activa – Passiva

Winst- en verliesrekening

Misschien hoort u ook wel eens de term “winst-en-verliesrekening”. Je hebt je verkoopopbrengsten en een lijst van je uitgaven gedurende een bepaalde periode nodig om een resultatenrekening op te stellen. Deze verklaring toont uw bedrijfskosten en eventuele afschrijvingen over de specifieke periode.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is voor zowel fysiek als virtueel geld dat in en uit uw bedrijf wordt overgebracht. Het is een combinatie van informatie uit uw resultatenrekening en balans. Vergelijk cash uit bedrijfsactiviteiten met de netto-inkomsten van uw bedrijf om de kwaliteit van uw inkomsten te bepalen door te beginnen met een boekhoudprogramma vergelijken.

Vermogensverklaring

Een vermogensverklaring wordt ook wel een overzicht van het eigen vermogen genoemd. Dit overzicht geeft de veranderingen in het eigen vermogen van de onderneming weer. Winstuitkeringen, dividenden, instroom van eigen vermogen, onttrekking van eigen vermogen en nettoverlies worden in dit overzicht vermeld.

Tip voor de jaarrekening

Wanneer u investeert of iets koopt van een bedrijf, lees dan de financiële verklaring. Pas daarbij op voor valse cijfers! Deze bedrijven kunnen specifieke cijfers en weglatingen in hun overzichten gebruiken om hen winstgevender te doen lijken dan ze zijn. Hoewel dit niet de norm is, is het belangrijk om te weten dat het een mogelijkheid is.

Uw jaarrekeningen uitbesteden

Een belangrijk onderdeel van het hebben van een eigen bedrijf is het begrijpen van financiële overzichten. Maak u het leven gemakkelijker door uw financiële overzichten uit te besteden. Huur een boekhouder in die u vertrouwt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.